Oversikt over helsetilstanden

Her finner du oversikt over helsetilstanden i Eide kommune.

Folkehelseloven krever et langsiktig og systematisk fokus på folkehelsearbeid. Dette legger føringer for at folkehelse skal være et gjennomgående tema i kommunal planlegging. Folkehelseloven pålegger kommunene å ha en skriftlig oversikt over helsetilstanden i kommunen. Oversikten skal identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, samt vurdere konsekvenser og årsaksforhold.  Kommunen bør sette inn tiltak for bedre folkehelsen der det er behov.

 

Rapporter -
Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2016: