Oppholdstyper på sykehjem

Du kan søke oppholdstyper på sykehjem:

Hva tilbyr vi:

 

Forskjellige typer opphold:

  • Korttidsopphold
  • Avlastningsopphold
  • Rehabiliteringsopphold
  • Langtidsopphold
  • Lindrende

Et korttidsopphold på sykehjem er tidsbegrenset, og kan vare fra én dag til 12 uker. Tilbudet kan være rullerende, det vil si at du vekselvis bor hjemme og på sykehjem. Et langtidsopphold er permanent, med oppfølging og tilsyn hele døgnet. Bydelene fatter vedtak om opphold.
 

Ulike typer korttidsopphold

Ordinært korttidsopphold
Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og opptrening, slik at den eldre gjenvinner funksjon og kan komme tilbake til eget hjem. Tilbudet kan være rullerende.
 

Rehabiliteringsopphold
Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og rehabilitering slik at eldre kan komme tilbake til eget hjem. Avdelingene har styrket bemanning på fysioterapi, ergoterapi og legetjenester.
 

Avlastning for pårørende
Avlastningsopphold for å utsette innleggelse i institusjon og gi eldre muligheten til å bo hjemme lengst mulig. Tilbudet kan være rullerende.
 

Opphold i lindrende enheter
Tilbud til alvorlige syke og døende pasienter. Formålet er å gi lindrende behandling, pleie og omsorg.
 

Opphold for yngre personer med demens
Tilbud til personer under 65 år med demens som har behov for utredning. Tilbudet kan være råd- og veiledningstjeneste til pårørende, samt avlastings- og korttidsopphold.
 

Trygghetsopphold
Tilbud til eldre som har kommet i en vanskelig situasjon hjemme, og i en kortere periode trenger å ha noen rundt seg. Den eldre tar selv kontakt med tjenesten og kan skrive seg inn.
 

Dagopphold
Tiltak for å forebygge helseproblemer og utsette eller forhindre behov for døgninnleggelse på sykehjem. Tilbudet gis fra en til sju dager i uken, i hovedsak mellom kl. 08:00-15:00.
 

Ulike typer langtidsopphold

Et langtidsopphold på sykehjem er tilbud om permanent opphold med oppfølging og tilsyn hele døgnet. Bydelene fatter vedtak om opphold.
 

Ordinær plass
Enheter for pasienter med helse- og funksjonssvikt som medfører behov for pleie og omsorg hele døgnet.
 

Skjermet plass
Enhet for pasienter med demens og behov for tettere oppfølging av ansatte med kompetanse innen demens.
 

Skjermet plass for yngre med demens
Enhet for pasienter under 65 år som har demenssykdom.
 

Kontaktinformasjon

Silje Simonsen
Sentralbord
E-post
Telefon 71 29 91 82
Sonja Langnes
Enhetsleder - Slettatunet
E-post
Telefon 469 35 650
Liv Lyngstadaas Naas
Enhetsleder - Furutoppen
E-post
Telefon 970 63 612

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00
 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15

Adresse

Eide kommune, Slettaveien 37, 6490 Eide.