Kontakt barnevernstjenesten i Eide kommune

Eide kommune er med i den interkommunale barneverntjenesten for Molde, Midsund, Aukra, Eide og Vestnes kommuner, med Molde som vertskommune.

Barnevernet skal sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får rett hjelp til rett tid. Videre skal tjenesten bidra til at barn får trygge oppvekstsvilkår.

Enhetsleder: Yngve Brakstad Cappelen
Barnevernleder: Elisabeth Rundtom

Kontakt barnevernstjenesten:

Telefon: 71 11 16 00
Epost: barnevern@molde.kommune.noHer finner du mer informasjon fra vertskommunen Molde.

Fra 1.1.2020 vil Eide og Fræna kommuner slå seg sammen til Hustadvika kommune, og etablere seg i Familiens hus på Eide. Rådhusvegen 7, 6490 Eide