Brøyting og strøing


Riks- og fylkesveier

Det er Statens vegvesen som har ansvar for drift og vedlikehold av riks- og fylkesveinettet. På riks­veier er det høyere standard, mens standarden for strøing og brøyting av fylkesveier er omtrent den samme som for prioriterte kommunale veistrekninger. Veiene er delt inn i vinter­driftsklasser og definerer standarden veiene skal ha om vinteren, og hvor ofte det skal brøytes og strøs. Hvor mye trafikk en vei har, avgjør når og hvor ofte den skal brøytes og strøs. Her kan du lese mer om vinter­drift av riks- og fylkesveier.  Vegvesenet har Mesta som hovedentreprenør for både vinter- og sommerdrift på alle riks- og fylkesveier. Vegvesenet kan kontaktes på telefon 175.

 

Kommunale veier

Teknisk enhet er ansvarlig for å sørge for brøyting, strøing og salting av de kommunale veiene. Innsatsen innrettes etter værvarsler og observasjoner. Tjenestene omfatter også interne adkomster til skoler, barnehager og offentlige bygg.

Brøyting iverksettes når det har kommet 8 cm snø på prioriterte steder og strekninger, dvs. ved skoler, barnehager, viktige samleveier og bussruter. Deretter blir uprioriterte strekninger tatt. Brøyting utføres hovedsakelig innenfor vanlig arbeidstid.

Når det varsles større snøfall eller når det forøvrig er naturlig å sette inn tidlig innsats på brøyting, igangsettes brøyting før grensen på 8 cm snødybde.

Det kan ikke forventes at alle veier er brøytet om morgenen eller tidlig på dagen.  På enkelte dager når det kommer snø av betydning, kan det bli problematisk å ta seg fram.
 

 

Huseiers plikter

Brøytebilsjåførene prøver å ta hensyn til innkjørsler og private veier. Huseiere må likevel regne med brøytekanter foran innkjørsel og må selv fjerne snøen uten at den legges ut i veien igjen.

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å rydde fortau for snø og is, samt strø fortau når det er glatt, jfr. politivedtekter.

Skulle det oppstå brøyteskader, så meld fra om dette omgående.

Det er viktig å parkere biler slik at de ikke hindrer brøyting/strøing. Feilparkerte biler kan ofte være årsaken til at din gate ikke har blitt brøytet eller strødd.

 

Generelt

Brøytestikk er svært viktige for sikkerheten til sjåføren og andre bilførere. Vi oppfordrer til at brøytestikkene må få stå i fred.

Vis tålmodighet og kjør forsiktig.

Kontaktinformasjon

John Olav Gautvik
Enhetsleder teknisk
E-post
Telefon 992 89 240
Eide kommune
Servicekontoret
E-post
Mobil 71 29 91 00

Åpningstider

Hverdager:
09.00 - 14.00

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide