Vann- og avløpsgebyr

Eide vassverk SA leverer vann til innbyggerne i Eide kommune.

Se Eide vassverk  sine hjemmesider for mer informasjon

 

 

Avløpsgebyr i Eide kommune:

Utregningsmetode og eksempel finnes nederst i artikkelen

 

Priser kloakk - 2018
Avløp Pris inkl. mva (kr)
Pris pr kubikk forbruk (målt eller stipulert) 24,33
Kloakkavgift bolig 1-60 m2 - fastledd 2 186
Kloakkavgift bolig 1-60 m2 - variabelt ledd 1 460
Kloakkavgift bolig 61-150 m2 - fastledd 2 186
Kloakkavgift bolig 61-150 m2 - variabelt ledd 2 919
Kloakkavgift bolig 151-225 m2 - fastledd 2 186
Kloakkavgift bolig 151-225 m2 - variabelt ledd 4 573
Kloakkavgift bolig 226-300 m2 - fastledd 2 186
Kloakkavgift bolig 226-300 m2 - variabelt ledd 6 398
Kloakkavgift bolig 301-375 m2 - fastledd 2 186
Kloakkavgift bolig 301-375 m2 - variabelt ledd 8 221
Kloakkavgift næring 1-60 m2 - fastledd 2 186
Kloakkavgift næring 1-60 m2 - variabelt ledd 1 460
Kloakkavgift næring 61-150 m2 - fastledd 2 186
Kloakkavgift næring 61-150 m2 - variabelt ledd 3 649
Kloakkavgift næring 151-300 m2 - fastledd 2 186
Kloakkavgift næring 151-300 m2 - variabelt ledd 5 498
Kloakkavgift næring 301-600 m2 - fastledd 6 165
Kloakkavgift næring 301-600 m2 - variabelt ledd 10 970
Kloakkavgift næring 601-1000 m2 - fastledd 8 199
Kloakkavgift næring 601-1000 m2 - variabelt ledd 19 484
Kloakkavgift næring 1001-2000 m2 - fastledd 10 254
Kloakkavgift næring 1001-2000 m2 - variabelt ledd 36 511
Kloakkavgift næring 2001-3000 m2 - fastledd 11 959
Kloakkavgift næring 2001-3000 m2 - variabelt ledd 60 836
Kloakkavgift andre bygg 0-300 m2 - fastledd 2 186
Kloakkavgift andre bygg 0-300 m2 - variabelt ledd 3 649
Kloakkavgift andre bygg 301-1000 m2 - fastledd 4 438
Kloakkavgift andre bygg 301-1000 m2 - variabelt ledd 15 835
Kloakkavgift andre bygg 1001-2000 m2 - fastledd 5 116
Kloakkavgift andre bygg 1001-2000 m2 - variabelt ledd 36 511
Kloakkavgift andre bygg 2001-4000 m2 - fastledd 6 144
Kloakkavgift andre bygg 2001-4000 m2 - variabelt ledd 72 999
Administrasjonsgebyr vannmåler 600

 

Utregningsmetode og eksempel (2018-priser):

Alle privatboliger samt næring opp til 300 m2 har et fastledd på kr 2186 inkl. mva. Det er altså vektet 1*fastledd.

Vekting antall fastledd:

Variabel del kommer i tillegg, og her er prisen 24,33 kr/m3. Hvor mange m3 en betaler avhenger av stipulert mengde for kategorien, og fremgår her:

 

Dette gjelder alle som ikke har vannmåler. De som har måler betaler etter faktisk vannforbruk (vann inn = avløp ut).

 

 

 

Eksempel:

En bolig på 100 m2

Fastledd: (2186 kr * 1) = 2 186 kr

Variabelt ledd: (24,33 kr * 120 m3) = 2 919 kr

Totalt avløpsgebyr = 5 105 kr pr år inkl mva

 

En bolig på 170 m2

Fastledd: (2186 kr * 1) = 2 186 kr

Variabelt ledd: (24,33 kr * 188 m3) = 4 574 kr

Totalt avløpsgebyr = 6 760 kr pr år inkl mva

 

Et næringsbygg på 900 m2

Fastledd: (2186 kr * 3,75) = 8 197 kr

Variabelt ledd: (24,33 kr * 801 m3) = 19 488 kr

Totalt avløpsgebyr = 27 685 kr pr år inkl mva

 

(noen få kroner i differanse ifht pristabellen over, pga øreavrunding på forbruksleddet)