Tilknytning kommunalt avløp

  

Alle priser er UTEN mva

Engangsgebyr betales ved tilknytning kommunalt avløp:

Priser tilknytning kommunalt avløp - 2019 Bolig og fritidsbolig
Priser tilknytning kommunalt avløp - 2019
Areal (m2) 2019
0-60 12816
61-150 13777
151-225 14622
226-300 15920
301-375 17631

 

Priser tilknytning kommunalt avløp - andre bygg - 2019 Andre bygg: (garasjer, rene lagerbygninger, skole, samfunnshus)
Priser tilknytning kommunalt avløp - andre bygg - 2019
Areal (m2) 2019
0-300 12816
301-1000 13777
1001-2000 15910
2001-4000 19827

 

 

Priser tilknytning kommunalt avløp - Næring - 2019 Næring
Priser tilknytning kommunalt avløp - Næring - 2019
Areal (m2) 2019
0-60 12816
61-150 13777
151-300 15910
301-600 19827
601-1000 22888
1001-2000 31552