Akutt beredskap

Vakttelefon: 71 29 69 39

Eide Vassverk SA drifter Eide kommune sitt avløpsanlegg, og de kan nås på vakttelefon ved innmelding av akutte feil på avløpsanlegget.