Tilpasning av bolig

Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger.

Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den egnet slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne. Tilpasningen må være hensiktsmessig og behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt.

Du kan lese mer om tilskuddet på Husbankens hjemmeside.


Hva får du?

Størrelsen på tilskuddet gis ut fra tilgjengelige midler samt en helhetsvurdering av behov og muligheter for støtte fra andre offentlige ordninger.  

 

Slik søker du

Når du skal søke om startlån og etableringstilskudd skal du benytte
E-søknad.

Dersom du ikke kan bruke E-søknad kan du laste ned
papirversjonen av søknadsskjemaet


 

Søknadsfrist

Søknadene behandles fortløpende.

 

Søknaden sendes:

Dersom du ikke søker elektronisk skal du bruke søknadsskjema som finnes på Husbankens hjemmeside. Søknadsskjemaet sendes til Eide kommune, rådhusvegen 7, 6490 Eide. 

Dersom du vil ha hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet tar du kontakt med saksbehandler. 

 

Hva skjer videre

Søknaden saksbehandles. Dersom vi trenger ytterligere informasjon tar vi kontakt med deg. Det blir gjort administrativ vedtak. Etter dette får du skriftlig svar om utfallet på søknaden.

 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra den datoen du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for endelig vedtak.

 

Lover og forskrifter

Forskrift om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig, med mer
Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer.   

 

Kontaktinformasjon

Jorunn Smenes
E-post
Telefon 976 94 688

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00
 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide