Si opp barnehageplass

Har du barnehageplass må du sende elektronisk oppsigelse hvis du ønsker å si opp plassen. 


Oppsigelse av barnehageplassen:
 

 • Barn som får tildelt barnehageplass kan beholde plassen frem til barnet når opplæringspliktig alder.
   
 • Dersom familien flytter ut av kommunen kan det føre til at barnehageplassen blir oppsagt før barnet når opplæringspliktig alder.
   
 • Gjensidig oppsigelsestid av barnehageplass i kommunale barnehager er 1 måneder regnet fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt.
   
 • De barna som skal begynne på skolen trenger ikke å si opp plassen sin.
   
 • Dersom plassen sies opp til 1. august, må barnets ferie på 3 uker være avviklet i sin helhet før 1. august.

 

Si opp barnehageplassen

Oppsigelse av barnehageplassen må gjøres elektronisk. Siste frist for oppsigelse i et barnehageår er 1. april. 

Søknad: Ny plass, endring/overføring og oppsigelse

 

Mislighold

Dersom betalingen ikke blir gjort i rett tid, gir økonomiavdelingen melding til enhetsleder for barnehagene. Dersom det står til rest 2 månedsbetalinger eller mer, kan barnet miste sin plass i barnehagen. 

 

Redusert foreldrebetaling

Kommunen har ordning som kan tilby barnefamilier med lav betalingsevne redusert foreldrebetaling. 

Kontaktinformasjon

Eide kommune
Servicekontoret
E-post
Mobil 71 29 91 00

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00
 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide