Vevang barnehage - Barnet i fokus

To avdelings barnehage på naturskjønne Vevang ved atlanterhavsvegen. 


Om Vevang barnehage

Ved Vevang barnehage er vi lyttende, oppmerksom og nysgjerrige på barnas mange tanker og ideer. Vi liker å utfolde oss i kreativ lek og andre morsomme aktiviteter sammen med barna.  Å være i lek, bevegelse og å bruke sansene sine er viktig for barns utvikling både helsemessig, sosialt og kognitivt. Da vi er så heldig å ha en mangfoldig natur rundt oss med kort veg til både fjære, fjell og skog benytter vi oss av dette. Vi bruker flittig gapahuken og bålhuset på ”Hågain”. Barnehagen ligger midt i smørøyet ved Atlanterhavsveien, og har kort avstand til både Eide, Averøy og Fræna.

Vi vektlegger også at barn skal få anledning til å utvikle et rikt talespråk. Barn må få utvikle evnen til å kommunisere med andre. Få uttrykke tanker, utvikle sitt ord- og begrepsforråd gjennom samtaler. Vi lærer også språk gjennom sang, rim og regler, fortellinger, eventyr og mange morsomme språkleker.

 

Årsplan 


I årsplanen for Vevang barnehage finner du blant annet informasjon om:

 • Dagsrytmen i barnehagen
 • Barnehagens styringsdokumenter
 • Avdelinger, samarbeidspartnere, foreldresamarbeid, råd og utvalg (FAU)
 • Tradisjoner og festligheter
 • Voksenrollen
 • Barns medvirkning
 • Lek
 • Danning
 • Uteliv
 • Kommunikasjon, språk og tekst
 • Kropp, bevelse og helse
 • Kosthold
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Natur, miljø og teknikk
 • Overgang barnehage - skole

 

Årskalenderen

I årskalenderen finner du mye god informasjon.

Årskalender 2017 - 2018


Her finner du blant annet:

 • Oversikt og kontaktinformasjon over ansatte på de to avdelingene: Kråkebollen og Sjøstjerna
 • Informasjon om tilvenning i barnehagen
 • Rammeplan for barnehagens 7 fagområder
 • Månedsplaner med informasjon om aktiviteter med mer
 • Førskoleklubb
 • Oversikt over hvilke klær en trenger i barnehagen 
 • Om barns medvirkning

 

Se den fine barnehagen vår 

Her kan du se bilder fra barnehagen og nærområdet vårt. 

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Klikk for stort bilde

Kontaktinformasjon

Caroline Eriksen
Enhetsleder
E-post
Telefon 984 54 649
Avdeling Kråkebollen
Telefon 975 75 823
Avdeling Sjøstjerna
Telefon 975 74 300

Åpningstider


Mandag - fredag:
07.00 - 16.30

Adresse

Vevang barnehage
Skolevegen 22
6494 Vevang