Tips oss om forsøpling

Forurensing og forsøpling

Parker, friområder og marka tilhører allmennheten. Her vil vi gjerne ha det rent og ryddig slik at de neste som kommer og skal bruke områdene, ikke må rydde søppel etter andre.

Hva regnes som forsøpling?

Forsøpling er tømming, etterlatelse, oppbevaring eller transport av avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Hageavfall regnes også som forsøpling, og er ulovlig å kaste i friområder.

Ser du slik forsøpling ute i naturen, tips oss!

Send en mail til postmottak@eide.kommue.no

Eller ring kommunen på telefon 712 99 100

 

Ved melding om forsøpling, blir det først prøvd å finne spor etter den/de skyldige. Vedkommende vil da få pålegg om å rydde etter seg. Hvis de ansvarlige ikke finnes, så er det grunneieren som sitter igjen med problemet, (forurensningsloven § 37).

Kontaktinformasjon

Marianne Slutås Sildnes
Konstituert leder servicekontoret
E-post
Mobil 992 89 213

Kommunale avgifter og boligtomter, kontaktperson infoland.

Eide kommune
Servicekontoret
E-post
Mobil 71 29 91 00

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00
 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15