Meld fra om manglende henting

Meld fra om manglende henting hvis avfallet ikke er hentet innen første virkedag etter at avfallet skulle vært hentet.

E-post: rir@rir.no

Telefon RIR: 71 21 34 50  

Kontaktinformasjon

Marianne Slutås Sildnes
Konstituert leder servicekontoret
E-post
Mobil 992 89 213

Kommunale avgifter og boligtomter, kontaktperson infoland.

Eide kommune
Servicekontoret
E-post
Mobil 71 29 91 00

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00
 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15