Planer helse og omsorg

Her finner du vedtatte planer. Leter du etter en plan du ikke kan finne her. Ta kontakt med servicekontoret. Sidene er under oppbygging. 
 

Planer og dokument - Helse og omsorg
Tittel Publisert Type
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2017 - 2020

17.01.2018 Filtype
Helse og omsorgsplan 2017 - 2020

17.01.2018 Filtype
Ruspolitisk handlingsplan 2017-2020

09.02.2018 Filtype
Strategisk kompetanseplan for Helse- og omsorg Eide kommune 2018-2020

10.07.2018 Filtype