Besøk oss

Kommunens tjenester ytes fra ulike tjenestebygg i kommunen. Her finner du en oversikt over hvem som sitter hvor:

 

På rådhuset i Eide finner du følgende avdelinger:

 

 

1. etasje:

 • Sentralbord og Servicekontor
   
 • Enhet for kultur og familie:
  • Helsestasjon
  • Folkehelsekoordinator
  • Kulturkonsulent
  • Enhetsleder for kultur og familie
    
 •  Rådhuskantina og dagsenter

 

2. etasje: 

 • Lønn og personal
 • Regnskapsavdeling
 • Utdanningsforbundet
 • Eide næringsforum
 • Teknisk
 • IKT
 • Eide menighetsråd
 • Ordfører
 • Rådmannskontoret: Rådmann, kommunalsjefer, fagsjef oppvekst og kommuneplanlegger.
 • Mestringsenheten


Eide sykehjem: 

 • Enhetsleder Furutoppen
   
 • Enhetsleder Slettatunet
   
 • Enhetsleder Hjemmetjenesten


Mikalmarka: 

 • Enhetsleder Bo og habilitering. 

 

PPT GEF: 

PPT kontoret holder til i andre etasje i samme bygg som Coop Prix i Eide sentrum. 

 

På Brudesetbygget (øst for Haukås skole, Fræna) finner du følgende avdelinger:

 • Eide og Fræna opplæringssenter
 • Flyktningetjenesten