Besøk oss

Kommunens tjenester ytes fra ulike tjenestebygg i kommunen.

Vi holder til i rådhusvegen 7, 6490 Eide.

Vår arbeidstid er:


Vintertid (15. september - 14. mai)
Mandag - fredag:
08.00 - 16.00
 

Sommertid (15. mai til 14. september)
Mandag - fredag:
08.00 - 15.15
 

På rådhuset i Eide finner du følgende avdelinger:

 

 

1. etasje:

 • Sentralbord og Servicekontor
   
 • Enhet for kultur og familie:
  • Helsestasjon
  • Folkehelsekoordinator
  • Kulturkonsulent
  • Enhetsleder for kultur og familie
    
 •  Rådhuskantina og dagsenter

 

2. etasje: 

 • Utdanningsforbundet
 • Teknisk
 • IKT
 • Ordfører
 • Rådmannskontoret: Rådmann, kommunalsjef, og kommuneplanlegger.
 • Mestringsenheten
 • PPT GEF
 • Barneverntjenesten Fræna kommune


Eide sykehjem: 

 • Enhetsleder Furutoppen
   
 • Enhetsleder Slettatunet
   
 • Enhetsleder Hjemmetjenesten


Mikalmarka: 

 • Enhetsleder Bo og habilitering. 

 
 

På Brudesetbygget (øst for Haukås skole, Fræna) finner du følgende avdelinger:

 • Eide og Fræna opplæringssenter
 • Flyktningetjenesten