Ansattoversikt


Helsestasjonen

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Anne Storvik 71 29 91 50
Jordmor 977 70 805
Fysioterapeut barn og unge 950 94 888

Jobber 50% (mandag, torsdag og annenhver fredag (partallsuker))

Helsesykepleier og familieterapaut Eide helsestasjon 908 14 354
Helsesykepleier Eide helsestasjon og skolehelsetjenesten 992 89 248
Folkehelsekoordinator, Fysioterapeut, Frisklivssentralen. 979 84 232
Enhetsleder - Kultur og familie 480 94 429
Sekretær helsestasjonen 71 29 91 50
Helsesykepleier, skolehelsetjenesten og flyktninger. 992 89 246