Ansattoversikt


Servicekontoret

Ansatte i avdelingen Servicekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arkivleder 992 89 214

Arkiv, salg- og skjenkebevillinger.

Konsulent 920 55 992

Hjemmeside, utvalgssekretær, formannskapet, kommunestyret, post, servicekontor, arkiv

Renholder 1 971 56 776
Konstituert leder servicekontoret 992 89 213

Kommunale avgifter og boligtomter, kontaktperson infoland.

Leder servicekontoret (Ute i permisjon fra 25. mai 2018 til juli/august 2019)

Hjemmeside, kommuneavis, utvalgssekretær, valgsekretær

Konsulent 992 89 212

Bostøtte, startlån