Vurdering av helse - og omsorgstjenester i framtidige Hustadvika kommune

 

Prosjektet Hustadvika kommune har inngått avtale med PWC. Et internasjonalt konsulentselskap med 35 kontorer i Norge og 1700 ansatte. PWC skal ta en gjennomgang av dagens helse- og omsorgstjenester i Fræna og Eide kommune. De skal, basert på opplysninger, innhentet informasjon, workshop og intervjuer, foreta en analyse av framtidens helse- og omsorgstjenester i den sammenslåtte Hustadvika kommune.

Videre skal analysene inngå som et grunnlag for tjenesteutforming i den nye kommunen. Gjennomgangen skal omhandle hjemmebaserte tjenester, omsorgsboliger og institusjonstjenester, herunder både korttids-langtids- og rehabiliteringsplasser og avlastning, uavhengig av brukergruppe og diagnose.

 

Arbeidet er organisert med en styringsgruppe og en arbeidsgruppe, og den 23.08.18 var det arrangert et oppstartsmøte med påfølgende åpent informasjonsmøte.

 

Elektronisk forslags-/innspillskasse

Det er mulig for ALLE å komme med innspill i dette arbeidet. Det gjøres elektronisk på kommunens hjemmeside, trykk her.