Stillingsutlysning - Enhetsleder for kommunalteknikk i Hustadvika kommune

Hustadvika kommune har ledig 100% fast stilling som enhetsleder for kommunalteknikk med snarlig tiltredelse.

Søknadsfrist: 01.08.2019

Stillingen inngår i ledergruppen til kommunalsjef for teknisk og miljø. Ledergruppen består av enhetsleder 
kommunalteknikk, bygg og eiendom, plan og byggesak, landbruk, brann og redning og prosjektorganisasjon.

Teknisk sektor vektlegger å yte god service ovenfor brukere og ha kvalitativt høy standard på tjenestene.

Enheten kommunalteknikk består av følgende fagområder:
Vann og avløp, renovasjon,veivedlikehold og verksted

Enheten vil ha 18 medarbeidere.

 

For mer informasjon se stillingsutlysning på Fræna kommune sine sider:

Stillingsutlysning - Enhetsleder kommunalteknikk