Stillingsutlysning - Enhetsleder for Familiens Hus på Eide i Hustadvika kommune

Hustadvika kommune har ledig 100% fast stilling som enhetsleder for Familiens hus på Eide. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

Det er vedtatt å etablere familiens hus på Eide i Hustadvika kommune fra 2020. De tjenestene som skal inngå i familiens hus er PPT, barnevernstjenesten, helsestasjon, jordmor og skolehelsetjeneste samt konsulent for funksjonshemmede.


For mer informasjon se stillingsutlysning på Fræna kommune sine sider:

Stillingsutlysning - Enhetsleders for familiens hus