Søknad om barnehageplass - Visma Flyt Barnehage er foreløpig ute av drift


Vedrørende søknad om barnehageplass

Fra og med hovedopptaket 2019 skulle søknad sendes via Visma Flyt Barnehages foresatt portal. Dette både for plass til kommunale eller private barnehager. På grunn av feil i det nye systemet er den nye løsningen ute av drift.
Feilen er meldt inn til Visma, og vi venter på at den skal bli i orden.

Inntil løsningen er på plass kan søknad sendes på papir. Søknadsskjema får du ved henvendelse til servicekontoret på Eide rådhus, eller ved å skrive ut skjema selv her. (PDF, 2 MB)  Søknaden kan leveres hos servicekontoret eller i barnehagen.