Slukking av gatelys

Gatelysene slukkes mandag. 1 april 2019.

På grunn av pålagte innsparinger, ser Teknisk avdeling seg nødt til å iverksette en del tiltak som har

konsekvenser for publikum. I første omgang er det bestemt at gatelysene langs kommunale veier skal slukkes for sesongen 01. april, og ikke 01 mai som tidligere år.


Teknisk avdeling beklager dette, og håper på forståelse.

 

Vennlig hilsen

 

John Olav Gautvik

Enhetsleder for Teknisk avdeling

Kontaktinformasjon

John Olav Gautvik
Enhetsleder teknisk
E-post
Telefon 992 89 240