Skoleruta

Skoleruten inneholder oversikt over skole- og feriedager.

Vi har fått tilbakemelding på at det er vanskelig og finne skoleruta. Denne finner du ved å gå inn på -> tjenester -> skole og utdanning -> ferier og fridager i skolen -> skoleruta, så ligger skoleruta for 2017-2018, 2018-2019 og 2019-2020 nedenfor i tabeller.

Man kan også søke etter "skoleruta" på startsiden i feltet "Hva kan vi hjelpe deg med?"

Skoleruta for 2018-2019 er også lagt ved nedenfor.

Skoleruta 2018-2019

Måned
Info
Antall skoledager
August Første skoledag: 20. august 10
September   21
Oktober Høstferie: uke 41 18
November   22
Desember Siste skoledag: 20.desember 14
Januar Første skoledag: 3.januar 21
Februar Vinterferie: uke 9 16
Mars   20
April Påskeferie: 15. - 22. april Første skoledag: 23. april. 16
Mai Elevfri dag: 31.mai 19
Juni Siste skoledag: 21.juni 14