Sittedans - oppstart igjen mandag 27. august på Eide bibliotek!

Sittedans - gruppen starter opp igjen mandag 27. august på Eide bibliotek!
 

Sittedans er et tilbud for deg som ønsker å bevege deg og være aktive seg gjennom dans, rytme og musikk. Sittedans- gruppen er i regi av Eide seniordans og er et godt tilbud for deg som ikke lengre greier å danse på vanlig måte da øvelsene foregår sittende eller stående ved stol. Etter dansen er det muligheter for en sosial sammenkomst med kaffe og vafler. Tilbudet koster tilbudet kr 20,- pr gang for å dekke utgifter til servering.

Har du lyst til å bli med så møt opp på Eide bibliotek kl 16.00.

Datoer:

•Mandag 27. august     
•Mandag 10. september    
•Mandag 24. september    
•Mandag 8. oktober               
•Mandag 22. oktober
•Mandag 5. november
•Mandag 19. november
•Mandag 3. desember
•Mandag 17. desember
 

Instruktører er Oddveig Nås (97 59 14 92) og Synnøve Finseth (41 57 92 89)