Rektor ved Lyngstad og Vevang skole

Sissel Lyngstad er fast ansatt som rektor ved Lyngstad og Vevang skole.