Pårørendeskole - for deg som er pårørende til personer med demens

Fræna og Eide kommune i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker deg velkommen til pårørendeskole.

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. 
Gjennom faglige forelesninger, plenums- eller gruppesamtaler får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området. 

Kurset holdes over 4 samlinger. 


Sted: Fræna frivillighetssentral

På følgende datoer: 16.09.2019, 23.09.2019, 30.09.2019, 07.10.2019.

Tid: Klokken 18.00 - 21:00. 

 

Påmelding innen 09.09.2019 til:

Annbjørg Sande, tlf. 412 14 335

Sonja Langnes, tlf. 469 35 650