Offentlig ettersyn av reguleringsplanforslag for Gaustad gravsted.

Planforslaget ligger ute til 28.oktober 2019.

Frist for skriftlige merknader til 29. oktober 2019.

Merknader sendes Eide kommune, Rådhusvegen 7, 6490 Eide innen 29.10.2019.


Følgende dokument ligger nå ute til offentlig ettersyn: