Nytt fra Eide Legesenter

 

Edvard Breivik slutter i sin fastlegestilling med siste arbeidsdag 14.mai 2018.

Det er som kjent en utfordrende rekrutteringssituasjon i fastlegetjenesten for tiden og det er ennå ikke ansatt ny lege / eventuelt vikar.

Videre informasjon vil bli gitt.