Nytt digitalt søknadssystem for søkere av SMIL-tilskudd og tilskudd til drenering

Søknader om Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), og tilskudd til drenering av jordbruksjord skal
fra og med 11.februar 2019 sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.

Søkerne har tidligere brukt papirsøknader, men fra nå kan søkerne logge seg inn i Altinn, og sende
søknaden her. Det nye systemet skal sørge for rask og sikker søknads- og saksbehandling, til fordel
for både søker og saksbehandlere i kommunen.
Søkeren kan hente opp veiledning og forklaringer inne i systemet dersom det trengs. Når kommunen
har behandlet søknaden sendes svaret og vedtaket til foretakets innboks i Altinn – eller til Sikker
Digital Post (evt. brev i posten hvis søker ikke har digital postkasse) hvis du søker om tilskudd til
drenering som privatperson.


Slik gjør du:

  •  Gå til siden www.altinn.no på internett
  •  Logg deg inn med MinID, BankID eller lignende
  •  Velg landbruksforetaket ditt som Aktør, eventuelt deg selv som privatperson dersom du søker om tilskudd til drenering som privatperson
  •  Søk opp og velg skjemaet Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) eller Tilskudd til drenering i jordbruket.
  •  Legg inn informasjon om tiltaket og last opp nødvendige vedlegg (kart er eksempelvis obligatorisk).
  •  Søknaden sendes automatisk til kommunen som landbrukseiendommen for tiltaket ligger i.


Du kan gi andre rett til å fylle ut søknadsskjemaet for deg. Det ordnes også inne på www.altinn.no.
Snakk med dem først hvis det er aktuelt.

Har du spørsmål?
Spørsmål om tilskudd til Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og drenering av jordbruksjord skal rettes til kommunen.
Mer informasjon om ordningene, bestemmelser om hvem som kan få tilskudd og hvilke tiltak som er
berettiget tilskudd, samt om hvilke vilkår som må være oppfylt finner du på

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-tilspesielle- miljotiltak-i-jordbruket/

og

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-dreneringav- jordbruksjord


Her finner du også nyttige tips til utfylling av søknadskjema for SMIL, om hvilke opplysninger og dokumenter det er bra og ha tilgjengelig før du starter å fylle ut søknadskjemaet. Veiledningsvideo for søkere ligger på fagsidene hos Landbruksdirektoratet under panelet Hvordan søke?


Dersom det er tekniske problemer med søknadskjemaet kan dette meldes til
support@landbruksdirektoratet.no