Næringslivet inviteres til møte 21. mars 2019 - innspill om kommuneplanens samfunnsdel

Hustadvika kommune & Hustadvika Næringsforum inviterer næringslivet i Fræna og Eide kommuner til medlemsmøte der en kan komme med innspill til kommuneplanens samfunnsdel for nye Hustadvika kommune.

Tid: 21. mars kl 18:00 - 21:00

Sted: Rådhuset Fræna kommune, Elnesvågen

Tema: Hva er viktig for din bedrift i framtidens Hustadvika kommune? Hva kan bidra til å styrke utvikling og gi bedriften en bærekraftig utvikling?

Invitasjon: