Møte i planutvalget og formannskapet 31. mai 2018


 

Informasjon

Plan og utviklingsstyret starter normalt møtene sine klokken 08:15

Formannskapsmøtet starter etter plan og utviklingsstyret sitt møte. Se møtetidspunkt på møteinnkallingene.

 

Møtepapir

  • Møteinnkalling blir publisert omtrent en uke før møtet.
  • Møteprotokoll blir publisert dagen eller uken etter møtet etter at den har blitt godkjent. 
  • Her finner dere møtepapirene etter hvert som de blir lagt ut:


Planutvalg og utviklingstyret

Formannskapet
 

Sted

  • Nye formannskapssalen, Eide rådhus