Møte i planutvalget og formannskapet 19. april 2018


Informasjon

Plan og utviklingsstyret starter møtet sitt klokken 08:15

Formannskapsmøtet starter etter plan og utviklingsstyret sitt møte. Klokken 09.00. 
 

Møtepapir

Møteinnkalling blir publisert omtrent en uke før møtet. 

Møteprotokoll blir publisert noen dager etter møtet. 

Her finner dere møtepapirene etterhvert som de blir lagt ut - Planutvalg og utviklingstyret

Her finner dere møtepapirene etterhvert som de blir lagt ut - Formannskapet

 

Sted

Nye formannskapssalen, Eide rådhus