Mer fleksibel praktisering av frister for å søke om produksjonstilskudd i 2018

Landbruks- og matdepartementet har besluttet at søknadsfristene for produksjons- og avløsertilskudd skal praktiseres mer fleksibelt i 2018.

Du kan lese mer om dette på Landbruksdirektoratet sine sider.

Kontaktinformasjon

Trygve Siira
Landbruk / Delingssaker
E-post
Telefon 911 43 224