Listeforslag

Skal ditt parti stille liste?

Frist for innlevering av listeforslag er mandag 1. april 2019 kl 12.00.

  • Det er et krav at listeforslaget er kommet frem til kommunen - det er altså ikke nok at listeforslaget er poststemplet innen fristen dersom dere velger å sende det inn via posten.
  • Fysisk innlevering kan bare skje ved rådhuset i Fræna, åpningstiden vår er mellom kl 08.00 og 16.00.
  • Frist for å trekke tilbake listeforslag er tirsdag 23. april kl 12.00 

Det skal velges 37 medlemmer til det nye kommunestyret i Hustadvika. Valgloven regulerer i dette tilfellet at det skal være minst 7 og maksimalt 43 navn på listeforslaget. 

Valgdirektoratet har utarbeidet en veiledning til utfylling av listeforslag. I denne veilederen finner dere også maler som sikrer at listeforslagene oppfyller kravene i valgloven.

Klikk på denne lenken for å komme til veilederen og malene for listeforslag

Kontaktinformasjon

Marianne Slutås Sildnes
Konstituert leder servicekontoret
E-post
Mobil 992 89 213

Kommunale avgifter og boligtomter, kontaktperson infoland.