Kurs i mestring av angst og depresjon

Kurset er gratis.

Rask psykisk helsehjelp i Eide og Fræna arrangerer kurs i mestring av angst og depresjon.


Det er et lavterskeltilbud til mennesker med angst og/eller milde til moderate depresjon eller søvnplager.
Tilbudet omfatter innbyggerne over 16 år som er bosatt i Eide og Fræna kommune.
De som tar kontakt/melder seg på dette kurset må være motivert for å arbeide med sine utfordringer.
Rask psykisk helsehjelp benytter kognitiv terapi som metode.


Kurs 1 - våren 2019 har følgende datoer:

  • 24. januar
  • 31. januar
  • 7. februar
  • 14. februar
  • 28. februar

Kurs 2 - våren 2019 har følgende datoer:

  • 7. mars
  • 14. mars
  • 21. mars
  • 28. mars
  • 4. april 

Alle kursdager fra kl. 10.00 - 12.00 på Eide rådhus.

Påmelding til kurset kan gjøres på mail til rph@eide.kommune.no eller pr. telefon til kognitiv terapeut Ørjan Kalliainen 904 75 803 eller til kognitiv terapeut Bente Torunn Uran 90504081.