Kulturpris og kulturstipend 2018

Send inn nominasjoner til årets kulturpris og kulturstipend!

 

Nedenfor kan en lese om statuttene.

Frist for nominasjon: 31.oktober 2018

Nominasjoner sendes til kulturkonsulenten på: emelie.holden@eide.kommune.no

Kulturprisen

I statuttene for kulturprisen står det at den kan gis til enkeltpersoner, gruppe av personer eller til lag og organisasjoner som hører hjemme i kommunen, og som har vist evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats av særlig høy kvalitet i Eide kommune.

Statuttene gir også mulighet for å tildele prisen til personer som er bosatt utafor Eide kommune, men med klare rammer for hvem som kan tildeles prisen.

 

Prisen kan også tildeles personer som i sitt kulturelle arbeid har satt Eide kommune i fokus, og som slik har bidratt til at kommunens kvaliteter blir kjent lokalt, nasjonalt og/eller internasjonalt.

 

Det betyr at den personen, laget eller organisasjonen som får kulturprisen, må ha ytt en kulturinnsats over mange år. De som til nå har fått kulturprisen etter de gamle statuttene, har vært aktive innafor flere kulturområder over en periode på 30 – 40 år.

 

Formannskapet har også hatt mulighet til å plukke kandidater fra tidligere innsendte forslag, eller komme med egne forslag.

 

Kulturstipendet

Når det gjelder kulturstipendet kan stipendmidler gis til enkeltpersoner, grupper, lag eller organisasjoner som holder på med kulturarbeid i Eide kommune. Midlene kan benyttes til videre utdanning/virke eller dekke utgifter i samband med særskilte kulturoppgaver.