Kampanjepris på industritomter i Indre Eide industriområde

 

Eide formannskap innvilget i sitt møte 05.09.2019 halv pris ut året på kommunale næringstomter som selges i det nye feltet i Indre Eide industriområde. Tilbudet gjelder altså fram til 31.12.2019.

 

Opprinnelig pris på tomtene: 115 kr/m2.

Halv pris ut året: 57,5 kr/m2.

Informasjon om tomtefeltet finnes her:

Kjøpe kommunal næringstomt