Idedugnad - Elnesvågen sentrum - fremtidens Fjordlandsby og kommunesenter i Hustadvika kommune

BYLIVsenteret bistår Fræna kommune i arbeidet med å skape et levende og inviterende sentrum for alle innbyggerne i den nye kommunen, alle besøkende og gjennomreisende gjennom Tettstedsprogrammet.

02.05.2018 arrangeres det idedugnad for alle som har lyst å engasjere seg i prosjektet.

 

Les mer om programmet for dagen her:

https://www.hustadvika.kommune.no/Kalender/CalendarEvent

.