Husk å søke om bålbrenning


Skal du brenne bål, må du søke om dette til brannvesenet. Trykk på lenken nederst i artikkelen.


Ved all brenning må man vise aktsomhet. Dette gjelder særlig i tørkeperioder og perioder med sterk vind. Her er noen retningslinjer:

 

  • Sørg for god avstand til bygninger, vegetasjon og annet brennbart materiale.
  • Sjekk skogbrannvarselet til yr og ta hensyn til vindforhold.
  • Den som er ansvarlig for å tenne bålet er også ansvarlig for å slokke det og bør være edru.
  • Hold bålet under oppsyn og kontroll.
  • Sørg for at barn holder god avstand til bålet og at de ikke er kledd i lettantennelig tøy.
  • Husk at all bålbrenning skjer på eget ansvar.
  • Bålet skal være helt slokket før du forlater det.
  • Slokk alltid bålet forsvarlig med rikelige mengder vann. Finnes det ikke vann på stedet, må dette tas med.
     

Melding om bruk av ild utendørs