Hovedopptak barnehageplass 2019


Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars 2019

Fra og med barnehageopptaket 2019 (hovedopptak) vil søknad om barnehageplass i Eide kommune gjøres via Visma Flyt Barnehages foresattportal. Dette gjelder enten du søker plass til kommunale eller private barnehager. Det gjelder og om du søker for første gang, du søker endring av plasstype eller om du søker overføring til annen barnehage.

Her finner du all informasjon du trenger for å søke om barnehageplass
- Søke barnehageplass