Har du fått tilbud om barnehageplass for barnehageåret 2019/2020?

For å takke ja eller nei til plassen, må du bruke denne lenken: https://barnehage.visma.no/eide

Her logger du inn med ID-porten.