Førskole- og skolestartundersøkelser for barn som skal begynne på skolen høsten 2018

Informasjon om førskoleundersøkelser og skolestartundersøkelser for barn som skal begynne på skolen høsten 2018 i Eide kommune. 
 

Undersøkelse i skolehelsetjenesten 

I følge ny Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom (2017) er det en sterk anbefaling om at alle barn bør få tilbud om en undersøkelse i skolehelsetjenesten ved skolestart. Denne undersøkelsen omfatter :

 • Helsesamtale hos helsesøster
 • Somatisk undersøkelse hos lege

 

Skolestartundersøkelsen gjennomføres etter at barnet har begynt på skolen på 1. trinn for å:

 • Opprette kontakt med barna som går på skolen og deres foreldre
 • Skape et godt utgangspunkt for samarbeid mellom skolehelsetjenesten og skolen om barnets behov
 • Fange opp barn som har flyttet til kommunen mellom siste undersøkelse på helsestasjonen og skolestart

 

Skolestartundersøkelsen gjennomføres i skolehelsetjenestens lokaler, så langt det lar seg gjøre. Foreldrene bør delta sammen med barnet.
 

I Eide kommune vil helsesøster ved:

 • Eide barneskole starte opp med skolestartundersøkelser fra høsten 2018 på skolen. 
  Ved helsesøster: Therese M. Knarvik. 
 • Vevang og Lyngstad vil ha førskoleundersøkelser på helsestasjonen våren 2018.
  Ved helsesøster: Tove Storvik.

Alle vil få invitasjon der det står hvor og når de skal møte til førskole eller skolestartundersøkelse. Innhold og temaer er de samme for førskole og skolestartundersøkelse, bare organiseringen er forskjellig.


Fra høsten 2019 vil alle barn og foreldre få tilbud om skolestartundersøkelse som gjennomføres på barneskolene forutsatt at det er tilfredsstillende lokaler til rådighet.

 

Med hilsen

Kultur og familie

Eide kommue

Kontaktinformasjon

Therese M. Knarvik
Helsesøster, helsesøster på Eide barneskole (skolehelsetjenesten).
E-post
Telefon 992 89 248
Tove Storvik
Helsesøster, skolehelsetjenesten og flyktninger.
E-post
Telefon 992 89 246