Forhåndstemming kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Du kan forhåndsstemme til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 fra og med 12. august til og med 6. september.

ORDINÆR FORHÅNDSSTEMMEGIVNING 

Du kan forhåndsstemme til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 fra og med 12. august til og med 6. september.
Det er mulig å forhåndsstemme ved begge servicekontorene i ordinær åpningstid.

Servicekontoret ved Eide rådhus har ordinær åpningstid klokken 09.00 - 14.00.

Tirsdag 3. september og torsdag 5. september 2019 holder servicekontorene åpent til kl. 19:00 for de som ønsker å forhåndsstemme.

Mer informasjon om forhåndsstemming, godkjente listeforslag med mer finner du her.