Felles kommunestyremøte Eide og Fræna i dag kl.14.00 - Direktesending

Direktesending her

Felles kommunestyremøte Eide og Fræna kl 14:00
i kommunestyresalen,Rådhuset i Fræna

Agenda

1. Kort status for prosjekt Hustadvika

2. Kommuneøkonomi

    a. Økonomisk ambisjon i intensjonsavtalen

    b. Kommunenes driftsøkonomi

        i. KOSTRA-analyse

      ii. Halvårsrapporter med årsprognose 2018

    iii. Hva har kommunestyrene prioritert i 2018

3. Felles investeringsbudsjett for Eide og Fræna

a. Lojalitet mot vedtatte budsjett, og omforent holdning til fremtidige

investeringsprosjekter

4. Etablering av felles tjenester før 2020 – Gradvis innfasing av nye Hustadvika kommune