Ekstraordinært kommunestyremøte 15. mai kl. 20.00


 

Informasjon

Kommunestyremøtet starter klokken 20.00. 

 

Møtepapir

Møteinnkalling blir publisert omtrent en uke før møtet. 

Møteprotokoll blir publisert dagen eller uken etter, så fort den har blitt godkjent. 
 

Her finner dere møtepapirene etterhvert som de blir lagt ut. 

 

Saksliste


Politiske saker: 
PS 18/20 Lovlighetskontroll - Sak 2017/841 Lyngstad og Vevang skoler - valg av modell


Sted

Kommunestyresalen, Eide rådhus