Datainnsamling - viktig informasjon til brukere av legevakt og ambulanse i Fræna

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å prøve ut en ny modell for organisering av legevakt i små- og mellomstore kommuner.

Modellen skal prøves ut i vårt distrikt (Midsund, Aukra, Fræna, Eide, Molde, Rauma, Nesset og Sunndal).

For å måle effekten av den nye organiseringen trenger forskerne i prosjektet informasjon om befolkningen som bruker legevakt- og ambulansetjenesten.

Derfor gjennomføres det i perioden 1.februar 2019 til 31.desember 2020 en datainnsamling fra legevakt- og ambulansetjenesten i vårt distrikt. Data som samles inn gjelder din kontakt og bruk av legevakt- og/eller ambulansetjeneste.

Alle data vil bli slettet etter prosjektslutt.

Regional etisk komite har godkjent innsamling av opplysningene. Opplysningene vil bli behandlet i tråd med regler om personvern og taushetsplikt.

Dersom du ikke ønsker at opplysninger som gjelder deg skal brukes i dette prosjektet kan du trekke deg uten å oppgi grunn. Du må da kontakte oss direkte.

Det vil i den samme perioden også bli gjennomført frivillige, anonyme brukerundersøkelser.

Hvis du har spørsmål eller ikke ønsker å delta, ta kontakt på:

e-post: assp@norceresearch.no

tlf: 56 10 73 01

Mer informasjon om prosjektet, datainnsamling og dine rettigheter finner du her:

http://uni.no/nb/uni-helse/nasjonalt-kompetansesenter-for-legevaktmedisin/pilot-legevakt/