Edvard Breivik slutter i sin fastlegestilling med siste arbeidsdag 14.mai 2018.

Fredag 2. mars ble det arrangert ungdommens kulturmønstring i Eide kommune med mange fantastiske innslag fra kommunens flinke ungdommer. Det er nå klart hvem av ungdommene som gikk videre til Fylkesmønstringen i Stordalkommune 27-29 april. 

 

Informasjon om førskoleundersøkelser og skolestartundersøkelser for barn som skal begynne på skolen høsten 2018 i Eide kommune. 
 

Disse har søkt på stillingen som administrasjonssjef for Hustadvika kommune. 
 

Furutoppen sykehjem har den siste tiden vært under rehabilitering og nå er første avdeling ferdig. 
 

I forbindelse med prosjektet Trygg hjemme har de fire deltagerkommunene Eide, Midsund, Nesset og Molde fått tildelt 1,4 millioner kroner til innkjøp av brannsikkerhetsutstyr. Midlene skal brukes til å kjøpe inn teknisk utstyr til de som har behov for dette, men ikke kan få det dekket via eksisterende ordninger.

Det kan nå søkes på ledige plasser i barnehagene i Eide kommune for opptak høsten 2018. Søknadsfrist 1. mars.