Fra 1. april startet RIR med lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner hver 4. lørdag. Åpningstid vil være fra kl. 10.00 - 14.00.

Gatelysene slukkes mandag. 1 april 2019.

Fræna Frivilligsentral og Fræna Sørviskontor har mottatt tilskudd fra Kommunal og moderniseringsdepartementet til utvikling av kommunale veiledningstilbud innen digital kompetanse. På godt norsk betyr det at vi igjen kan tilby opplæring og støtte i bruk av «data» til innbyggerne i Fræna og Eide, hvor vi med «data» mener bruk av internett ved hjelp av datamaskiner, nettbrett og smart telefoner.

Skal ditt parti stille liste?

Frist for innlevering av listeforslag er mandag 1. april 2019 kl 12.00.

Søppel i havet og på våre strender er et stort problem som vi sammen må gjøre noe med!

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å prøve ut en ny modell for organisering av legevakt i små- og mellomstore kommuner.

Modellen skal prøves ut i vårt distrikt (Midsund, Aukra, Fræna, Eide, Molde, Rauma, Nesset og Sunndal).

For å måle effekten av den nye organiseringen trenger forskerne i prosjektet informasjon om befolkningen som bruker legevakt- og ambulansetjenesten.

Det er nå åpnet for å søke om produksjonstilskudd for 2019.

Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15. mars, med telledato 1. mars. Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15. oktober, med telledato 1. oktober. Ved del 1 av søknaden er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Ved del 2 kan både husdyr- og planteprodusenter levere søknad.