Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars 2019

Vi har ledige boliger i Eide sentrum, som er godt tilrettelagt for eldre med funksjonsnedsettelse el andre funksjonshemmede.

Pensjonister som tidligere har jobbet i Eide kommune, gjør en kjempejobb med å ordne Eide kommune sitt papirarkiv.

Rådhuset i Eide kommune har følgende åpningstider i julen:

Eide kommune sitt budsjett for 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 er nå lagt ut på offentlig høring.

Høringsfrist: 04.12.2018


Om tilskuddet:

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier skal bidra til at alle barn, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.


Søknadsfrist 10. desember 2018

Heftene kan du kjøpe på kommunehuset i Eide og Fræna. De koster 98,- pr hefte. Betaling via Vipps på 140100 (Fræna kommune)