Ungdata er et spørrebasert verktøy som de aller fleste kommuner i Norge benytter. Ungdataresultatene sier noe om hvordan ungdom har det og hva de driver med i fritiden sin. Eide har deltatt i undersøkelsen i 2013, 2016 og 2018.

I år er kampanjeperioden fra 1. mai til 20. juni. 

Selve strandryddedagen er lørdag 5. mai og er en del av strandryddeuken 30. april - 6. mai.

 

 

Edvard Breivik slutter i sin fastlegestilling med siste arbeidsdag 14.mai 2018.

Fredag 2. mars ble det arrangert ungdommens kulturmønstring i Eide kommune med mange fantastiske innslag fra kommunens flinke ungdommer. Det er nå klart hvem av ungdommene som gikk videre til Fylkesmønstringen i Stordalkommune 27-29 april. 

 

Informasjon om førskoleundersøkelser og skolestartundersøkelser for barn som skal begynne på skolen høsten 2018 i Eide kommune. 
 

Disse har søkt på stillingen som administrasjonssjef for Hustadvika kommune.