Her ligger programmet for årets 17. mai feiring.

BYLIVsenteret bistår Fræna kommune i arbeidet med å skape et levende og inviterende sentrum for alle innbyggerne i den nye kommunen, alle besøkende og gjennomreisende gjennom Tettstedsprogrammet.

Ungdata er et spørrebasert verktøy som de aller fleste kommuner i Norge benytter. Ungdataresultatene sier noe om hvordan ungdom har det og hva de driver med i fritiden sin. Eide har deltatt i undersøkelsen i 2013, 2016 og 2018.

Årets Stikk UT!-turer

Første mai starter årets Stikk UT!-sesong, nedenfor ser du alle turene i Eide kommune. Det trykte Stikk UT!-kartet sendes til alle husstander i løpet av uke 17. Om du ikke får det i posten, kan du hente det på servicekontoret i kommunen.

 

I år er kampanjeperioden fra 1. mai til 20. juni. 

Selve strandryddedagen er lørdag 5. mai og er en del av strandryddeuken 30. april - 6. mai.

 

 

Edvard Breivik slutter i sin fastlegestilling med siste arbeidsdag 14.mai 2018.