Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å prøve ut en ny modell for organisering av legevakt i små- og mellomstore kommuner.

Modellen skal prøves ut i vårt distrikt (Midsund, Aukra, Fræna, Eide, Molde, Rauma, Nesset og Sunndal).

For å måle effekten av den nye organiseringen trenger forskerne i prosjektet informasjon om befolkningen som bruker legevakt- og ambulansetjenesten.

Det er nå åpnet for å søke om produksjonstilskudd for 2019.

Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15. mars, med telledato 1. mars. Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15. oktober, med telledato 1. oktober. Ved del 1 av søknaden er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Ved del 2 kan både husdyr- og planteprodusenter levere søknad.

Eiendomsskattelister - offentlig godkjenning 2019:

 

Søknader om Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), og tilskudd til drenering av jordbruksjord skal
fra og med 11.februar 2019 sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.

Kommunene Fræna og Eide blir Hustadvika kommune fra 1. januar 2020