Unge og voksne med funksjonsnedsettelse inviteres til paraidrettskveld. Her er det mulig å prøve blant annet:

  • Klatring
  • El-innebandy
  • Boccia
  • Teppecurling

Kommunene Eide og Fræna blir fra 01.01.2020 Hustadvika kommune. Med ca. 1100 ansatte vil Hustadvika kommune være den største arbeidsplassen i kommunen, og ha et viktig oppdrag med å skape et godt lokalsamfunn og levere gode tjenester til de om lag 13.250 innbyggerne i den nye kommunen.

Publikumssvømmingen starter opp etter høstferien!

 

Fra 07.10.2019 har de ansatte på teknisk avdeling på Eide flyttet til kommunehuset i Fræna. De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder. De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden.

Delta i spørreundersøkelsen 'Mitt Møre og Romsdal'.

Planforslaget ligger ute til 28.oktober 2019.

Frist for skriftlige merknader til 29. oktober 2019.

Merknader sendes Eide kommune, Rådhusvegen 7, 6490 Eide innen 29.10.2019.

 

Eide formannskap innvilget i sitt møte 05.09.2019 halv pris ut året på kommunale næringstomter som selges i det nye feltet i Indre Eide industriområde. Tilbudet gjelder altså fram til 31.12.2019.

Her finner du valgresultatet 2019 for Hustadvika kommune.