Her ligger programmet for årets 17. mai feiring.

 

 
 

 

Mandag 29.04 ble det første folkemøtet om ny kommuneplan for Hustadvika gjennomført på Frodehuset på Eide. Rundt 40 personer møtte opp for å få informasjon og komme med sine innspill. 

Verdens aktivitetsdag - 2. mai 2019 kl 17 - 19 på Halåssetra.

Gratis lavterskel tilbud hvor både store og små er velkommen!

Er det interesse for å organisere Røde Kors aktivitet i Eide/Fræna?
Hvordan skal vi organisere oss?

Det er mange midler å søke på i løpet av året.

I disse tider er det flere tilskuddsordninger som har frist eller åpner for nye søknader.

Se fullstendig liste her

Servicekontoret et bemannet fra kl. 09.00 - 14.00

Strandryddeaksjonen er en nasjonal miljødugnad i regi av Hold Norge Rent der flere tusen frivillige rydder strender, øyer, holmer og havbunn lang kysten, bekker, elver og sjøer i innlandet.

Forberedelsene til ny Stikk UT! -sesong er godt i gang. Turmålene er valgt ut, og i år kan dere velge mellom 398 turer i 30 kommuner i Møre og Romsdal. 

Vi ber alle hundeeiere om å sette seg inn i Lov om hundehold (Hundeloven)