Trygg hjemme

Eide kommune skal nå i gang med prosjektet Trygg hjemme der målet er å øke brannsikkerheten hos utsatte grupper. Prosjektet involverer flere kommunale virksomheter og koordineres av Molde brann- og redningstjeneste.

BRANN.png - Klikk for stort bilde

Statistikk og erfaring viser at vi har flere grupper som er spesielt utsatt og sårbare i forhold til brann; eldre hjemmeboende, personer med nedsatt fysisk eller psykisk helse, personer med rusproblem og flyktninger/innvandrere. Trygg hjemme skal bidra til å øke brannsikkerheten hos disse gruppene ved at kommunens virksomheter samarbeider om kartlegging, forebygging og tekniske tiltak. I Eide kommune deltar hjemmetjenesten, teknisk avdeling, mestringsenheten, bo- og rehabiliteringstjenesten og flyktningstjenesten. Prosjektet koordineres av Molde brann- og redningstjeneste (MBR).

· Alle kommunale enheter i Eide som har kontakt med disse sårbare gruppene er involvert i prosjektet. Sammen skal vi kartlegge og sjekke brannsikkerheten hjemme hos risikogruppene og vurdere behovet for tekniske tiltak eller andre forebyggende aktiviteter. Første steg er å lære opp rundt 70 ansatte i Eide kommune som til daglig jobber med risikogruppene. Etter opplæring vil de foreta en sjekk av brannsikkerheten hos sine brukere, sier leder forebyggende avdeling i MBR Jon Børge Horneland.

Brannstatistikken viser at tre av fire som omkommer i brann tilhørte en risikoutsatt gruppe, og at ni av ti omkom i egen bolig. Ca. 50 % av de som omkommer i brann mottar omsorgstjenester. Forskningsrapporter er tydelig på at nøkkelen til god brannforebygging blant sårbare grupper er samarbeid mellom brannvesenet og øvrige aktører i kommunen.

Det søkes i disse dager om prosjektmidler fra «Det store brannløftet» i regi av Gjensidigestiftelsen. Prosjektet skal gjennomføres i løpet av 2017.

Sist endret 13.10.2017 11:33
Fant du det du lette etter?